Dietoterapia

Współcześnie otyłość występuje we wszystkich regionach świata. W ostatnich dekadach odsetek otyłości się potroił. Przewiduje się, że w roku 2025 co czwarty mieszkaniec kuli ziemskiej będzie otyły.

W Polsce – zgodne z tendencjami światowymi – liczba osób z otyłością stale się powiększa.
Według danych GUS z 2015 r.  nadwagę miało ponad 44% mężczyzn, a ponad 18% było otyłych.
U kobiet odsetki były nieco niższe; ponad 30% z nadwagą i ponad 15% – otyłych. Co nam daje 5 miejsce w Europie.

W leczeniu otyłości zaczęto szukać przyczyn odpowiedzialnych za tak szybkie jej rozprzestrzenianie się.
Liczne i wielokierunkowe badania nad otyłością pozwoliły stwierdzić, że czynników odpowiedzialnych za jej powstanie i rozwój jest wiele.
Począwszy od uwarunkowań genetycznych, poprzez czynniki związane z funkcjonowaniem organizmu, a skończywszy na czynnikach środowiskowych i społeczno-kulturowych.

Wyniki prowadzonych badań w sposób bezdyskusyjny potwierdzają, że otyłość wpływa na jakość życia  człowieka i jest odpowiedzialna za powstanie i rozwój wielu chorób.
Najczęstsze choroby związane z otyłością to cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa serca czy bezdech senny.

W sposób szczególny należy podkreślić wpływ otyłości na choroby nowotworowe.
Z przeprowadzonych badań wynika, że 20% chorób nowotworowych u mężczyzn i 14% u kobiet ma bezpośredni związek z otyłością.

W każdym modelu leczenia obowiązują zasady zdrowego odżywiania i musi być wysiłek fizyczny.
Najlepiej obrazuje to najnowsza piramida żywieniowa gdzie wysiłek fizyczny, stanowi fundament zasad zdrowego żywienia, opublikowana w Polsce w 2016 r przez IŻŻ.

Na rynku istniejemy od ponad 16 lat i specjalizujemy się w leczeniu zachowawczym otyłości, polegającym na opracowaniu odpowiedni diet w oparciu o wyniki badań morfologicznych i biochemicznych krwi oraz szczegółowy wywiad z pacjentem. Nasze doświadczenie wykorzystujemy również w opracowaniu diet lub pełnych systemów żywieniowych u chorych z chorobami metabolicznymi (cukrzyca, nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto), leczonych przewlekle oraz przygotowujących się do zabiegów chirurgicznych lub bariatrycznych.